2020. gada 19. aprīlis — dienas arhīvs

Neatraidīts

Autors: , publicēts 2020.04.19. | | Ticība

Vai esat kādreiz atraidīts? Vai esat kādreiz sāpināti no atraidīšanas skolā darbā, ģimenē vai kādā grupā? Tas ir sāpīgi vai ne? Bet Tev nekad nevajadzētu raizēties, ka Dievs Tevi varētu atraidīt. Viens no visbrīnišķīgākajiem Jēzus apsolījumiem ir dots Jāņa 6:37 “Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.…” Vai nav brīnišķīgi! Jēzus saka, ka Viņš nekad Tevi neatraidīs! Nekad Viņš mūs nesauks par atraidīto. Nāksim pie Jēzus kaut arī kāds Tev būtu teicis ka esi izraidīts vai nepiederošs, neskatoties uz Tavu pagātni, atkarībām un izskatu. Jēzus Tevi nekad neatraidīs.

Uz šo brīdi komentāru nav

Savaldība

Autors: , publicēts 2020.04.19. | | Ticība

Cik daudz nelaimes ir novērstas tikai tāpēc, ka viens cilvēks zem sprieguma ir savaldījies? Pāvils to sauc par lēnību: “Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu. Nebēdājaties par neko…” (Filipiešiem 4:5-6). Grieķu vārds no kura tulkots “lēnība” ir nobrieduša kristieša rakstura īpašība. To var tulkot arī kā “maigs”, “elastīgs”, “laipns”, “pacietīgs”. Tāds bija Jēzus. Viņš izaicinājumos neļāvās izprovocēties un nelietoja spēku. Šī īpašība visiem ātri pamanāma. To pamana ģimenes locekļi, draugi. Darba ņēmēji no tā gūst labumu. Lēnīgais cilvēks ir nosvērts un spējīgs skaidri domāt. Turpināt lasīt »

Uz šo brīdi komentāru nav

Dievs rūpēsies par mums

Autors: , publicēts 2020.04.19. | | Ticība

Mēs varam priecāties par Dieva radīto dabu. Zied tulpes, narcises. Zied arī citas puķītes laukā un mežā. Tās mūs pārsteidz ar izsmalcinātu skaistumu gan krāsās, gan veidojumā. Mēs varam no puķēm mācīties, ka mums visas raizes jāatstāj Dieva rokās, jo Viņš patiešām rūpējas par mums. Pat Jēzus lieto tās kā piemēru. Mateja evaņģēlija 6. nodaļā Viņš saka: “Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug – ne tās nopūlas, ne vērpj, bet es jums saku: pat Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām.” Viņš liek mums domāt: ja Dievs var apģērbt puķes, kuras īsu laiku zied, kā Viņš nerūpēsies par saviem mīļajiem bērniem? Protams, ka Viņš rūpēsies!

Uz šo brīdi komentāru nav

19.04.2020. Mūsu dzīvais Pestītājs

Autors: , publicēts 2020.04.19. | | Svētrunas

Uz šo brīdi komentāru nav