2020. gada 15. aprīlis — dienas arhīvs

Dievam ir vara pārspēt mūsu šķēršļus

Autors: , publicēts 2020.04.15. | | Ticība

Viena no skaistākām lietām ir, kad ticam Dievišķā plāna realizācijai mūsu dzīvē. Mēs varam justies bezcerīgi, nospiesti. Un tas ir viens no vis efektīvākiem velna instrumentiem pret Dieva darbiem. Bet Bībele stāsta, ka Dievam ir spēks pārspēt pat opozīciju: “Kad cilvēka ceļi Tam Kungam patīk, tad Tas pat viņa ienaidniekus ar to salīdzina!” (Pam. 16:7 Glika t.) Vai tas nav lieliski! Dievs var mainīt tavu ienaidnieku sirdis. Un darīt tā, ka viņi ir mierā ar tevi. Kad mums liekas, ka nav izejas no mūsu situācijas, kad neredzam gaismu tuneļa galā, tad atcerēsimies, ka Dievam ir vara pārspēt mūsu šķēršļus.

Uz šo brīdi komentāru nav