2020. gada 09. aprīlis — dienas arhīvs

Dievs vēlas ikvienu glābt

Autors: , publicēts 2020.04.09. | | Ticība

Dievs vēlas ikvienu glābt. Mateja evaņģēlijs ir vienīgais, kas stāsta par gudriem vīriem, kuri nāca no austrumiem pielūgt tikko dzimušu jūdu Ķēniņu. Tādu Jēzu neredzam pieminētu visā evaņģēlijā līdz Viņa ciešanām un krustā sišanai. Matejs ziņo, ka Viņu nogalināja, tāpēc ka Viņš bija ķēniņš. Vai tas nav neizprotami? Gudrie vīri ceļoja lielu attālumu, bet tā laika reliģiskie cilvēki Viņu atraidīja. Matejs skaidri parāda, ka mēs visi esam ieslēgti Viņa ielūgumā. Daudzi nāks no austrumiem un rietumiem, lai sēstos pie Ķēniņa galda (Mat. 8:11). Neatkarīgi no kurienes Tu nāc, Jēzus vēlas būt tavs Ķēniņš un Glābējs. Un tā ir labā vēsts.

Uz šo brīdi komentāru nav